Nasza firma

Wieloletnie doświadczenie INSTALBUD Sp. z o.o. w branży budowlanej, zapoczątkowane w 1989r.,  na rynku krajowym i zagranicznym, realizacja kilkudziesięciu obiektów i instalacji w różnej technologii i zakresie, zarówno inwestycji przemysłowych, użyteczności publicznej jak i budownictwa mieszkaniowego, dają rękojmię profesjonalnego wykonawstwa.

W dniu 3 stycznia 2005 roku dokonano podziału Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego „INSTALBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie w drodze przeniesienia jej majątku na dwie nowo zawiązane, odrębne spółki:
„INSTALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
oraz konkurencyjną
„INSTALBUD -RZESZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

INSTALBUD Sp. z o.o. oferuje, jako kluczowy obszar działalności firmy, pełny zakres usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych i instalacyjnych jako Generalny Wykonawca.

Wykonujemy roboty z zakresu:

  • Budownictwa wielorodzinnego – Generalne Wykonawstwo z projektowaniem,
  • Budynki użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą – Generalne Wykonawstwo,
  • Budownictwa inżynieryjnego (obiekty ochrony środowiska), budownictwa kubaturowego i przemysłowego, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne, roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, umocnienie wykopów, specjalistyczne roboty spawalnicze),
  • Remontów i modernizacji istniejących obiektów budowlanych.

Potencjał doświadczenia ponad 200 pracowników i nowoczesnego sprzętu budowlanego pozwala podejmować nam kolejne wyzwania inwestycyjne budując zaufanie Klientów i ciągle umacniać naszą pozycję na rynku budowlanym.

Historia

Działalność firmy została rozpoczęta 01.07.1989 roku, kiedy to nastąpiła jej prawna rejestracja w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nazwą P.B.M. ,,INSTALBUD” Sp. z o.o. i numerem rejestrowym RHB 575.

Spółka od początku funkcjonowania uczestniczy w realizacji wielu dużych inwestycji, tak w kraju
jak i za granicą (m.in. w Czechach,  na Węgrzech, w Niemczech,  Słowenii, Austrii,  Algierii i Francji) zarówno w  generalnym wykonawstwie jak i podwykonawstwie. Sprzedaż w latach 2008- 2010 wyniosła średnio 60 mln złotych.

W styczniu 2005 nastąpiła prawna reorganizacja P.B.M. „INSTALBUD” Sp. z o.o. poprzez podział przedsiębiorstwa oraz ponowny rejestr dwóch spółek, jednej z nich pod nazwą ,,INSTALBUD” Sp. z o.o. i numerem KRS 0000225505. Dotychczasowa działalność krajowa i eks­portowa nie uległa zmianie.