Roboty Budowlane

INSTALBUD Spółka z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych jako Generalny Wykonawca.

Wykonujemy roboty z zakresu:

  • Budownictwo wielorodzinne – Generalne Wykonawstwo z projektowaniem,
  • Budynki użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą – Generalne Wykonawstwo,
  • Budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska),
  • Budownictwo kubaturowe i przemysłowe,
  • Remonty i modernizacje istniejących obiektów budowlanych,
  • Obiekty specjalistyczne.