Roboty Instalacyjne

INSTALBUD Spółka z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z realizacją inwestycji dotyczących zarówno sieci wewnętrznych, jak i zewnętrznych w Generalnym Wykonawstwie, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC czerwony (wykonawstwo) oraz żółty (wykonawstwo z projektem).

Zakres budowanych i projektowanych inwestycji:

  • Sieci wodno-kanalizacyjne,
  • Oczyszczalnie ścieków,
  • Instalacje przemysłowe z branży: energetycznej, paliwowej, ciepłowniczej i chemicznej,
  • Instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, c.c., c.w., gazowe, wentylacja, klimatyzacja, p. poż,
  • Specjalistyczne usługi budowlane w zakresie spawalnictwa.