Zarząd

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Grzegorz Abram

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcji

Grzegorz Molenda

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Eksportu

Konrad Kraśnianin

PROKURENT
Dyrektor ds. strategii i rozwoju

Marian Góral